Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Szara Willa
Adres budynku: Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa
Kierownik administracyjny: Iwona Kłosowska - Dyrektor Administracyjmy WPiA
Telefon: 608 080 102
Email: i.klosowska@wpia.uw.edu.pl
Wejście do budynku: Wejście do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Do drzwi wejściowych oprócz schodów prowadzi podjazd dla osób na wózkach. Drzwi otwierane ręcznie. Pomocy udziela Pracownik Ochrony (tel. 022 55-25 058).
Korytarze i windy: Wszystkie korytarze w budynku płaskie, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Winda przystosowana do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach, przyciski bez podpisów w języku Braille'a; w kabinie windy informacje głosowe i dźwiękowe są niedostępne. Drzwi do sal otwierane ręcznie, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach.
Procedury: W sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich należy skontaktować się z Pracownikiem Ochrony, który udzieli niezbędnej pomocy (tel. 022 55-25 058)
Portiernia tak
Nazwa portiernii Recepcja
Umiejscowienie portiernii: Recepcja znajduje się na parterze budynku, w Holu Głównym, po lewej stronie.
Telefon do portiernii 022 55-25 058
Pomoc w budynku: Dodatkowej pomocy w budynku udziela Pracownik Ochrony (tel. 022 55-25 058).
Łazienki: Szatnia znajduje się na parterze budynku po lewej stronie w Holu Głównym, obsługiwana przez Pracownika Ochrony. Na każdym poziomie budynku znajduje się oddzielna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowania w budynku: Brak podpisów brajlowskich dla sal. W kabinie windy informacje głosowe i dźwiękowe są niedostępne.
Dojazd: Budynek znajduje się na Powiślu, wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: 105, 118, 127 kursującymi ul. Dobrą -przystanek "Biblioteka Uniwersytecka" oraz Metrem linia M2 - stacja "Centrum Nauki Kopernik". Przed wejściem do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z z niepełnosprawnościami.
Pies asystujący: Do budynku prawo wstępu ma osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym.
Tłumacz Języka Migowego: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zdjęcia budynku

Wyświetl duże zdjęcie