Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Wydział Fizyki budynek B - Pasteura 5
Adres budynku: Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota)
Kierownik administracyjny: Jacek Siedlecki
Telefon: 601 235 389
Email: jacek.siedlecki@fuw.edu.pl
Wejście do budynku: Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi automatyczne, które otwierają się samoczynnie po wejściu / wjechaniu w obszar pracy sensora. Szerokość drzwi wynosi 175 cm. Przed wejściem umieszczony jest domofon, który umożliwia komunikację ze strażakiem dyżurnym z obiektu. Obszar wejścia głównego nie posiada schodków / stopni ani pochylni. Parter budynku jest na poziomie terenu zewnętrznego.
Korytarze i windy: Wnętrze budynku przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne na parterze mają zróżnicowane poziomy, ale wszystkie wyposażone są w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. Na piętrach od +1 do +4 korytarze, sale / gabinety umieszczone są na tym samym poziomie, bez progów, pochylni, itp. Komunikacja między piętrami zapewniona jest przez windy poruszające się pomiędzy poziomami -1 (garaż podziemny) a +4. Szerokość drzwi w windach wynosi 100 cm. Przyciski w windach posiadają oznaczenia w systemie Braille'a. Komunikaty głosowe w windach są w chwili obecnej wyłączone. Jest możliwość ich włączenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Drzwi wewnętrzne są szerokie (powyżej 90 cm). Uchwyty, klamki, włączniki zamontowane są na standardowych wysokościach.
Procedury: W sytuacjach w których osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy należy się zgłosić do strażaka dyżurnego. Można to zrobić np. przez domofony, zlokalizowane przy wejściach do budynku, zgłoszenie tego faktu na recepcji głównej lub bezpośrednio do strażaka (pom. 0.43 w budynku A). Strażak dyżurny jest osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zobowiązaną do udzielenia pomocy.
Portiernia tak
Nazwa portiernii Pomieszczenie strażaka - 0.43 (BMS), recepcja budynk
Umiejscowienie portiernii: Pomieszczenie 0.43 (BMS) zlokalizowane jest w budynku A na parterze w okolicy wejścia do budynku przy łączniku pomiędzy budynkami A i B. Recepcja budynku, zlokalizowana na parterze przy głównym wejściu do budynku.
Telefon do portiernii 22 55 32 443 i 22 55 32 100
Pomoc w budynku: Informacja u strażaka dyżurnego.
Łazienki: Toalety osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku. Zlokalizowane są w okolicach innych sanitariatów i oznaczone tabliczką informacyjną na drzwiach wejściowych. Pomieszczenia te wyposażone są w system przyzywowy. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia, w której konieczne jest udzielenie pomocy, potrzebę taką sygnalizuje się poprzez pociągnięcie oznakowanej linki zlokalizowanej wewnątrz pomieszczenia. Czynność ta powoduje wygenerowanie sygnału akustycznego w pomieszczeniu strażaka z informacją z którego pomieszczenia dochodzi wezwanie. Strażak zobowiązany jest do rozeznania sytuacji i udzielenia pomocy. Szatnia jest wspólna dla wszystkich. Obsługiwana jest przez pracowników, którzy odbierają i wydają odzież.
Dostosowania w budynku: Sale nie posiadają oznaczeń w systemia Braille'a. Wnętrza sal ćwiczeniowych w większości są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma progów. Podesty przy tablicach wyposażone są one w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Sale ćwiczeniowe posiadają nagłośnienie (mikrofony, wzmacniacze, kolumny głośnikowe). Wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie posiadają progów, uskoków, różnic wysokości. Nie są one wyposażone w specjalne oznaczenia dla osób niepełnosprawnych.
Dojazd: Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane jest w garażu podziemnym budynku A. Stamtąd dostępnymi windami można się dostać na wyższe kondygnacje. Dojazd do budynku od pobliskich przystanków komunikacji miejskiej wyposażony jest w niezbędne podjazdy. Nie ma barier w postaci wysokich krawężników.
Pies asystujący: Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Inne uwagi: Brak.