Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Wydział Biologii - Białowieża - Stacja Terenowa
Adres budynku: Sportowa 19, 17-230 Białowieża
Kierownik administracyjny: MAGDALENA SOBOLEWSKA-BEREZA
Telefon: 22 55 41 107
Email: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl
Wejście do budynku: Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym jest 10 schodów o szerokości 205 cm, drzwi wejściowe o szerokości 120 cm, próg o wysokości 4 cm, drzwi o szerokości 120 cm (osoba znajduje się na parterze budynku między segmentem A i B) Przy wejściu od strony parkingu są 2 schody, drzwi wejściowe o szerokości 75 cm, 9 schodów o szerokości 100 cm (osoba znajduje się na parterze budynku między segmentem A i B ).
Korytarze i windy: W budynku nie ma wind.
Procedury: Brak
Portiernia nie
Pomoc w budynku: W budynku nie ma możliwości uzyskania pomocy.
Łazienki: W budynku brak łazienek i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Dostosowania w budynku: Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Dojazd: Brak
Pies asystujący: Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.