Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50
Adres budynku: Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście)
Kierownik administracyjny: Paweł Krzysztofik
Telefon: 225549161
Email: pkrzysztofik@wne.uw.edu.pl
Wejście do budynku: Wejście od ul. Długiej, drzwi otwierane ręcznie, dwuskrzydłowe 65 cm/ 130 cm, próg wejściowy 2 cm, dzwonek przywoławczy do pracownika portierni, pochylnia do poziomu parteru.
Korytarze i windy: Korytarze w budynku są płaskie. Winda osobowa poziom -1 do +3, podpisy brajlowskie, informacja głosowa, wejście do windy 80 cm; dźwig platformowy z poziomu +3 do +4. W windach znajdują się oznaczenia brajlowskie. platforma schodowa poziom -1 do przejścia do budynku C na poziomie -1; platforma schodowa poziom +1 do przejścia do budynku B na poziomie +1; platforma schodowa poziom +2 do przejścia do budynku B na poziomie +2; Możliwość wypożyczenia klucza do platform schodowych w portierni A001
Procedury: Kontakt z pracownikiem portierni, który zorganizuje niezbędną pomoc.
Portiernia tak
Nazwa portiernii Portiernia - pomieszczenie A001.
Umiejscowienie portiernii: Portiernia znajduję sią na parterze w odległości ok. 7 metrów od drzwi wejściowych do budynku.
Telefon do portiernii 225549126
Pomoc w budynku: W celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z pracownikiem portierni, A001 nr tel.: 225549126 - Paweł Krzysztofik, p. A004, telefon 225549161 - Mikołaj Pawlewski p. A004, telefon 225549128
Łazienki: Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie +3;
Dostosowania w budynku: Sale wyposażone są w opisy w systemie Braille'a. W windzie są podpisy brajlowskie i informacja głosowa. Dźwig platformowy wyposażony w podpisy brajlowskie.
Dojazd: Dojazd od strony pl. Bankowego - metro, tramwaj, autobus. Dojazd od strony pl. Krasińskich - autobus. Na ul. Długiej, w pobliżu Wydziału nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Pies asystujący: Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Inne uwagi: Szatnia znajduje się na poziomie -1.