Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Stary BUW
Adres budynku: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście)
Kierownik administracyjny: Daniel Wieczorek
Telefon: 608488690
Email: d.wieczorek@uw.edu.pl
Wejście do budynku: 1. Wejście główne o szerokości: przy otwartym jednym skrzydle 104 cm oraz 212 cm przy otwarciu dwóch skrzydeł. Wejście bez podjazdów i progów otwierane automatycznie lub z przycisku na ścianie. Dalej w holu schody, a także dźwig pionowy platformowy z przywołaniem za pomocą dzwonka. 2. Wejście boczne od Wydz. Orientalistycznego szer. 73 jedno skrzydło oraz 152 cm dwa skrzydła otwierane automatycznie lub z przycisku. Wejście bez podjazdów dalej dźwig osobowy pochyły z przywołaniem obsługi w formie dzwonka do portierni. 3. Wejście od orientalistyki klatka wschodnia. Jedno skrzydło o szer. 73 cm lub dwa o szer. 152 cm bez podjazdów otwierane automatycznie lub z przycisku. 4. Wejście od Wydz. Prawa jedno skrzydło o szer. 73 cm oraz dwa o szer. 152 cm otwierane automatycznie. Przed wejściem dwa stopnie. 5. Wejście od Wydz. Prawa klatka wschodnia. Jedno skrzydło szer. 73 oraz dwa szer. 152 cm. Otwierane automatycznie lub z przycisku z podejściem z dwoma stopniami zew. i wew.
Korytarze i windy: Korytarze płaskie. Od strony wejścia głównego znajdują się schody oraz dźwig platformowy pionowy z przywołaniem obsługi za pomocą dzwonka. Dalej winda z dostępem do wszystkich poziomów budynku.
Procedury: Przywołanie obsługi odbywa się za pośrednictwem dzwonka przy dźwigach lub bezpośrednio przy portierni. Pracownik obsługi pomaga w zajęciu bezpiecznej pozycji na platformie następnie wyprowadza z platformy jeśli osoba przewożona sobie tego życzy. Każdorazowo gdy istnieje taka potrzeba pracownicy asystują służąc pomocą.
Portiernia tak
Nazwa portiernii Portiernia w s. BUW
Umiejscowienie portiernii: Portiernia znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku.
Telefon do portiernii 225521305
Pomoc w budynku: Pomoc dostępna po powiadomieniu obsługi budynku.
Łazienki: Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z przywołaniem obsługi za pośrednictwem dzwonka na portiernię.
Dostosowania w budynku: Przy wejściach do sal nad klamkami znajdują się podpisy brajlowskie. Brak informacji głosowej w windach.
Dojazd: Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pies asystujący: Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Zdjęcia budynku

Wyświetl duże zdjęcie