Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6
Adres budynku: Oboźna 6, 00-927 Warszawa
Kierownik administracyjny: Iwona Kłosowska - Dyrektor Administracyjny WPiA
Telefon: 608 080 102
Email: i.klosowska@wpia.uw.edu.pl
Wejście do budynku: Wejście do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu terenu Kampusu Głównego, bez progu. Drzwi otwierane ręcznie. Pomocy udziela Pracownik Ochrony (tel. 022 55-24 350).
Korytarze i windy: Wszystkie korytarze w budynku płaskie, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Winda przystosowana do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach, przyciski w kabinie z podpisami w języku braille'a; w kabinie windy informacje głosowe i dźwiękowe są niedostępne. Drzwi do sal otwierane ręcznie, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach.
Procedury: W sytuacjach gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich należy skontaktować się z Pracownikiem Ochrony, który udzieli niezbędnej pomocy (tel. 022 55-24 350).
Portiernia tak
Nazwa portiernii Recepcja
Umiejscowienie portiernii: Recepcja znajduje się na parterze budynku w Holu Głównym po prawej stronie.
Telefon do portiernii 022 55-24 350
Pomoc w budynku: Dodatkowej pomocy w budynku udziela Pracownik Ochrony (tel. nr 022 55-24 350).
Łazienki: Szatnia znajduje się na parterze budynku po lewej stronie w Holu Głównym, obsługiwana przez pracowników WPiA. Oddzielna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1.
Dostosowania w budynku: Brak podpisów brajlowskich dla sal. W kabinie windy informacje głosowe i dźwiękowe są niedostępne.
Dojazd: Budynek znajduje się na terenie Kampusu Głównego przy Krakowskiem Przedmieściu. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E2, kursującymi Krakowskiem Przedmieściem (przystanek "Uniwersytet") oraz metrem - Linia M2 - stacja "Nowy Świat - Uniwersytet". Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Pies asystujący: Do budynku prawo wstępu ma osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym.
Tłumacz Języka Migowego: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zdjęcia budynku

Wyświetl duże zdjęcie