Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Wydział Fizyki budynek A - Pasteura 5
Adres budynku: Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota)
Kierownik administracyjny: Beata Grabowska
Email: beata@fuw.edu.pl
Wejście do budynku: Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi automatyczne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora. Szerokość drzwi wynosi 175 cm. Przed wejściem umieszczony jest domofon, który umożliwia komunikację ze strażakiem dyżurnym z obiektu. Obszar wejścia głównego nie posiada schodków/stopni ani pochylni. Parter budynku jest na poziomie terenu zewnętrznego.
Korytarze i windy: Wnętrze budynku przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne i sale/gabinety umieszczone są na tym samym poziomie, bez progów. Komunikacja między piętrami zapewniona jest przez windy poruszające się pomiędzy poziomami -1 (garaż podziemny/laboratoria) a +5. Szerokość drzwi w windach wynosi 100 cm. Przyciski w windach posiadają oznaczenia przy pomocy języka Braille’a. Komunikaty głosowe w części wind są wyłączone. Jest możliwość ich włączenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Drzwi wewnętrzne są szerokie (powyżej 90 cm) otwierane ręcznie. Uchwyty, klamki, włączniki na standardowych wysokościach.
Procedury: W sytuacjach w których osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy osoby trzeciej, fakt ten powinien zostać zgłoszony do strażaka dyżurnego. Można to zrobić np. przez domofony, zlokalizowane przy wejściach do budynku, zgłoszenie tego faktu na recepcji głównej lub bezpośrednio do strażaka (pom. 0.43). Strażak dyżurny jest osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zobowiązaną do udzielenia pomocy.
Portiernia tak
Nazwa portiernii 1. Pomieszczenie strażaka - 0.43 (BMS), recepcja budynku
Umiejscowienie portiernii: 1. Pomieszczenie 0.43 (BMS) zlokalizowane na parterze w okolicy wejścia do budynku przy łączniku pomiędzy budynkami A i B.2. Recepcja budynku, zlokalizowana na parterze przy głównym wejściu do budynku
Telefon do portiernii [22 55] 32 443; [22 55] 32 000
Pomoc w budynku: Informacja u strażaka dyżurnego.
Łazienki: Toalety osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku. Zlokalizowane są w okolicach innych sanitariatów i oznaczone tabliczką informacyjną na drzwiach wejściowych. Pomieszczenia te wyposażone są w system przyzywowy. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia w której konieczna jest pomoc osoby trzeciej, potrzebę taką sygnalizuje się poprzez pociągnięcie oznakowanej linki zlokalizowanej wewnątrz pomieszczenia. Czynność ta powoduje wygenerowanie sygnału akustycznego w pomieszczeniu strażaka z informacją z którego pomieszczenia dochodzi wezwanie. Strażak zobowiązany jest do rozeznania sytuacji i udzielenia pomocy. Szatnia jest wspólna dla wszystkich. Obsługiwana jest przez pracowników, którzy odbierają i wydają odzież.
Dostosowania w budynku: Sale nie posiadają oznaczeń brajlowskich. Wnętrza sal ćwiczeniowych w większości są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Podłoga nie posiada progów. Tam gdzie są podesty przy tablicach, wyposażone są one w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Sale ćwiczeniowe oraz aule posiadają nagłośnienie (mikrofony, wzmacniacze, kolumny głośnikowe). Dostęp do auli dla osób na wózkach jest zrealizowany: 1. do sali 0.06 z poziomu parteru. W obrębie auli na tym samym poziomie są stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na poziom katedry – przez korytarz na poziomie -1, gdzie można zjechać windą. 2. do sali 0.03 i 0.03a – z poziomu parteru. W obrębie auli na tym samym poziomie są stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na poziom katedry - przez Pracownię Pokazów Wykładowych. Dostęp jest ograniczony, szerokość drogi dojazdu w najwęższym miejscu - 105 cm. Nie jest to przejazd ogólnodostępny, przebiega przez pomieszczenia z ograniczonym dostępem osób trzecich. Przystosowanie Biblioteki do obsługi specjalnego użytkownika przedstawia się następująco: 1. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane jest wejście do Biblioteki czyli szerokie drzwi (otwierane klamką), bez progów. Jest swobodny dostęp do księgozbioru dzięki obszernym pomieszczeniom. Wypożyczalnia, wolny dostęp, czytelnie są na jednym poziomie, bez progów. W wolnym dostępie odległości między regałami pozwalają na wjechanie wózkiem inwalidzkim. 2. Dla osób niedowidzących, z niedowładami posiadamy specjalną mysz. 3. Także dla osób niedowidzących mamy lupę elektroniczną Digital Touch HD. W Bibliotece nie ma książek dla niedowidzących i niewidomych. Nie ma też specjalnego stanowiska komputerowego z zainstalowanym systemem dla niewidomych i z urządzeniem lektorskim.
Dojazd: Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane jest w garażu podziemnym w okolicach klatki B. Stamtąd dostępnymi windami można się dostać na wyższe kondygnacje. Dojazd do budynku od pobliskich przystanków komunikacji miejskiej wyposażony jest w niezbędne podjazdy. Nie ma barier w postaci wysokich krawężników.
Pies asystujący: Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Tłumacz Języka Migowego: Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Inne uwagi: Brak.