Switch to English version

Opis dostępności budynku

Nazwa budynku: Budynek CeNT I - Banacha 2C
Adres budynku: Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota)
Kierownik administracyjny: Andrzej Szymański (koordynator zespołu ds. Infrastruktury CeNT)
Telefon: 22 55 43 856
Email: a.szymanski@cent.uw.edu.pl
Wejście do budynku: Główne wejście do budynku zostało usytuowane od strony wschodniej, dostępne jest z poziomu łagodnie wznoszącego się placu wyłożonego płytami kamiennymi. Główne drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe, uchylne, otwierane automatycznie na podstawie czujki, o szerokości 260 cm (dwa skrzydła uchylne po 130 cm każde). Na lewej stronie futryny drzwi znajduje się przycisk dzwonka umożliwiający wezwanie pomocy. Zamontowany na wysokości 163 cm.
Korytarze i windy: Zgodnie z założeniami projektowymi obiekt w całości zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. Każda kondygnacja użytkowa budynku dostępna jest za pomocą zespołu dźwigów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku CeNT na głównych ciągach komunikacyjnych nie występują przejścia o wymiarach mniejszych niż 90 cm. Windy oznakowane kolejno W1, W2...W6 o szerokości drzwi wejściowych [cm]: W1=200, W2=160, W3=90 W4=90, W5=110, W6=90 i o wymiarach kabin (szerokość x głębokość) W1=178 x190; W2=180 x180; W3=88 cm x 130; W4=88 cm x 195; W5=142 cm x 154; W6=120 x140. Poręcze w windach zamocowane na wysokości 80 cm. Szerokość wszystkich drzwi wejściowych do sal wykładowych w zakresie 95 do 105 cm. Klamki drzwei na wysokości 110 cm. Opisy brajlowskie dla sal - brak.
Portiernia tak
Nazwa portiernii Recepcja CeNT
Umiejscowienie portiernii: Recepcja i szatnia zlokalizowane po prawej stronie, przy samym wejściu do budynku.
Telefon do portiernii + 48 22 55 43 701
Pomoc w budynku: Dodatkową pomoc można uzyskać w sekretariacie CeNT i pod numerem tel. +48 22 5543 600.
Łazienki: Ogólnodostępna szatnia oraz recepcja zlokalizowane są przy samym wejściu do budynku CeNT. Każda kondygnacja użytkowa budynku dostępna jest za pomocą zespołu dźwigów (wind) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dostosowania w budynku: Brak podpisów brajlowskich dla sal. Windy wyposażone w dźwiękowy system informacyjny w języku polskim i angielskim. Klawisze w windzie są oznaczone brajlem. Brak wyposażenie w pętle indukcyjne sal, sekretariatów, portierni, itp.
Dojazd: Autobus, tramwaj, własny środek lokomocji. Na parkingu podziemnym zaplanowano dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Dostęp z garażu podziemnego na wszystkie kondygnacje użytkowe zapewniony jest dźwigami osobowymi i osobowo-towarowymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Pies asystujący: Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Inne uwagi: W salach audytoryjnych są przewidziane miejsca dla osób niepełnosprawnych

Zdjęcia budynku

Wyświetl duże zdjęcie
Wyświetl duże zdjęcie