Kampus Główny - Wykaz budynków

L.p. Nazwa budynku Adres budynku Zgrupowanie Akcja
1 Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69 Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
2 Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
3 Budynek Kupców - Oboźna 8 Oboźna 8, 00-332 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
4 Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67 Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
5 Budynek Porektorski Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
6 Budynek D. CIUW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
7 Budynek Szkoły Języków Obcych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
8 Pałac Czetwertyńskich Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
9 Budynek Dydaktyczny - Karowa 18 Karowa 18, 00-324 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
10 Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
11 Stary BUW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Kampus Główny Więcej informacji
12 Audytorium Maximum 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Kampus Główny Więcej informacji
13 Gmach Audytoryjny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
14 Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
15 Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6 Oboźna 6, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
16 Pałac Kazimierzowski 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Kampus Główny Więcej informacji
17 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
18 Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
19 Oficyna Pałacu Czetwertyńskich Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
20 Stołówka UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
21 Szpital Św. Rocha - Przychodnia ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji
22 Szpital Św. Rocha - BSS ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Kampus Główny Więcej informacji